joomla 1.6

 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

 1. İş sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ilişkilerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi,
 2. İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
 3. İş sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için kanun yollarına başvurulması,
 4. İş kazalarından kaynaklanan her türlü tazminat davaları,
 5. İşçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı v.s.) tahsili talepli alacak davaları,
 6. Her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 7. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,

Sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.